Serveis

L’entitat presta serveis per l’acompanyament i la cura de les persones majors de seixanta cinc anys que precisen d’una atenció especialitzada o que per raons de soledat, desempara del seu entorn social o elecció personal precisen o volen ser atesos en l’àmbit institucional.

Els serveis que es presten en l’actualitat son:

La Fundació te com a objectiu estratègic ampliar la cartera de serveis vers el col·lectiu de persones grans. En quest sentit s’estan duent a terme estudis per a la implementació dels serveis d’atenció domiciliaria i d’habitatges tutelats.

Infraestructura

Tots els usuaris i residents tenen accés a realitzar trucades telefòniques i disposen de wifi en tot el recinte. Poden disposar de TV en el seu dormitori. El centre posa a disposició dels familiars una App mitjançant la qual l’entitat procura informació sobre el resident i/o usuari del centre de dia (menús, sortides, necessitats que cal cobrir, visites mèdiques, etc.) El centre també posa a disposició dels residents un sistema de marcatge de la roba personal mitjançant etiquetes termo-segellades