Voluntariat

L’entitat ofereix un Programa de Voluntariat a les persones interessades, que s’hi involucren amb diferents graus d’intensitat i per un període concret. Això permet revisar el compromís en funció de les circumstàncies personals i de la voluntat d’implicació. Majoritàriament s’orienta a l’acompanyament i la col·laboració en activitats d’atenció directa dels usuaris i residents però també comptem amb voluntaris en altres àrees de gestió de la Fundació.

Link al vídeo jornada voluntariat 2018