Professionals

L’equip humà que conforma El Redós és una peça fonamental de la qualitat d’atenció que es dispensa als residents i usuaris dels serveis.

Per dur a terme l’activitat, l’organització compta amb 71 llocs de treball que desenvolupen una plantilla de 93 persones. 62 d’aquestes es dediquen a l’atenció directa dels residents i usuaris dels diferents serveis i la resta és personal dels serveis de suport.

Professionals de l’atenció directa: Psicòleg, metge, infermeres, cuidadores/cuidadors (gerocultors/es) treballadora social, terapeuta ocupacional, educadora social, fisioterapeuta, nutricionista, perruquera, podòloga i odontòleg.

Professionals dels serveis de suport: directora, bugaderes, cuineres i auxiliars de cuina, personal adscrit als serveis administratius i de gestió, netejadors/netejadores, oficials i auxiliars de manteniment, xofers i gerent

Els serveis de perruqueria, podologia i d’odontologia son prestats per professionals externs en les pròpies instal·lacions

La política laboral que duu a terme l’entitat aposta per la consolidació de la plantilla amb contractes indefinits, per fomentar la promoció interna, per oferir a les treballadores i treballadors un ampli programa de formació contínua, per treballar en col·laboració amb els representants sindicals, per fomentar el treball en equip i la governança democràtica i per cuidar el clima laboral.

“Per oferir benestar, que és el nostre principal objectiu, hem de sentir-nos be amb la nostra feina”

El marc de legislació laboral ens el proporciona el “VIII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal”

Si estàs en sintonia amb els valors i el model d’atenció i cura i t’interessa treballar amb nosaltres, pots fer-nos arribar el teu currículum a través d’aquest formulari.