SERVEI DE SUPORT PER A LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA:

Servei d’atenció a domicili que garanteix la màxima flexibilitat i adaptació, aquest pot ser:

  • Personal extern: treballadora de la llar que treballa des d’1h a 40h setmanals de dilluns a divendres. Es paga per mes.
  • Personal intern: Treballadora de la llar que treballa 40h setmanals, amb hores de presencia i que pernocta al mateix domicili de dilluns a dissabte migdia.
  • Personal cap de setmana: treballadora de la llar que només treballa caps de setmana. Comença el dissabte al matí i acaba el dilluns al matí.

El Redós garanteix: selecció del cuidador, realització de tots els tràmits (contractes treballadores de la llar, alta seguretat social, nòmines, etc.) la formació de les treballadores de la llar, assignació d’un coordinador per a la personalització de l’atenció, assessorament i seguiment a domicili i mediació familiar.