MODEL DE CURA I ATENCIÓ

• Acompanyem l’envelliment amb respecte a les preferències i la història de vida de cada persona

• Ens forcem en atendre com voldríem ser atesos

• Som propers però alhora respectuosos

• Potenciem les activitats que fomenten el benestar

• Promocionem la participació

• Acollim la família i els amics

• Treballem per la millora contínua de la qualitat

• Procurem una infraestructura i entorn agradables i acollidors

• Considerem el col·lectiu de treballadores i treballadors una peça fonamental de la qualitat