El Patronat

El Patronat de la Fundació, màxim òrgan de govern, està composat per nou membres amb un mandat de quatre anys. Tots els càrrecs son gratuïts.

President Sr. Manel Milà i Vidal

Vicepresident Sr. Josep Garriga i Quadres

Secretària Sra. Isabel Jacas Raventós

Vocals:

Sr. Lluís Moner i Coromina

Sr. Francesc Muniategui i Puig

Sra. Esther Gallofré i Camps

Sr. Miquel Muç Vall i Soler

Mossèn Fermín Martín Fernández (Representant de la Parròquia de Sant Pere. Càrrec nat) Sra. Abigail Garrido Tinta (alcaldessa de Sant Pere de Ribes. Càrrec nat)