Servei d´atenció domiciliària

El servei d’atenció domiciliària té per objectiu atendre a les persones grans que es troben en situació de necessitat, amb falta d’autonomia o manca de suport familiar per tal de preservar el manteniment de l’activitat diària de la persona dintre el seu propi medi. Els serveis que s’ofereixen són:

  • Servei d’atenció personal: suport en les activitats de vida diària (aixecar i posar al llit, vestir i desvestir, preparació d’àpats, higiene personal, canvis posturals, etc.)
  • Servei d’atenció a la llar: Ordre i neteja del domicili, rentar i planxar roba, organització del domicili i manteniment d’aquest.
  • Servei d’acompanyament: Acompanyaments a domicili, a l’exterior i en activitats diverses, visites mèdiques i/o altres visites ( anar a comprar, anar a la farmàcia, etc.)
  • Servei de fisioteràpia: Manteniment de l’estat físic dels usuaris i/o rehabilitació davant d’una situació de davallada.
  • Servei d’atenció psicològica: Suport emocional per aquells usuaris que presenten una davallada del seu estat anímic o per aquells usuaris i famílies que acaben de rebre un diagnòstic que representa una situació estressant i de canvi.
  • Servei d’infermeria: Atenció d’infermeria per a usuaris que presentin necessitat de cures, controls d’infermeria…
  • Servei d’atenció pscio-social i educatiu: atenció professional especialitzada davant de conflictes familiars per tal d’afavorir el desenvolupament de la persona usuària i aportant suport a les famílies capacitant-les per tal d’afavorir la convivència i organització familiar.

Tots aquests serveis estan registrats i autoritzats per a la prestació de serveis de la Llei de la Dependència.