Memòria anual

Més enllà de les activitats que son pròpies de l’atenció assistencial i l’acompanyament a l’envelliment de les persones que son ateses en els diferents serveis que presta l’entitat, també som conscients del compromís que tenim amb tots els segments de població del municipi de Sant Pere de Ribes i de la comarca on estem ubicats.

Així, la Fundació està oberta a la realització i col·laboració en esdeveniments que tenen a veure amb la difusió de la cultura, el coneixement i la solidaritat amb d’altres col·lectius de persones vulnerables.

Dins del recinte del Redós s’organitzen exposicions, xerrades, concerts de música i representacions de les arts escèniques (circ, teatre).

Col·laborem amb escoles, instituts d’ensenyament secundari, universitats i centres de formació ocupacional en l’intercanvi de coneixement. Donem l’oportunitat a estudiants d’aquests centres a la realització de pràctiques per completar el seu recorregut curricular.

Per altra part, disposem de dos places d’acolliment residencial d’urgència destinades a persones sense llar, places que es gestionen en col·laboració amb els serveis socials d’atenció primària.

Accediu a:

Memòria activitats 2015

Memòria activitats 2016

Memòria activitats 2017

Memòria activitats 2018

Memòria activitats 2019

Memòria activitats 2020

Memòria activitats 2021

Memòria activitats 2022