Línies estratègiques i estructura de gestió

Línies estratègiques 2022-2026

L’entitat desenvolupa els seus eixos estratègics en base a dos grans blocs. Aquell que enfoca la visió en procurar una entitat saludable i el que s’enfoca en la sostenibilitat.

 • ENTITAT SALUDABLE
  • Eix 1: L’atenció Centrada en la Persona.
  • Eix 2: Acompanyament al final de la Vida. 
  • Eix 3: Ètica
  • Eix 4: Acreditació de la qualitat
 • ENTITAT SOSTENIBLE
  • Eix 5: La sostenibilitat ambiental
  • Eix 6: La gestió responsable
  • Eix 7: L’acció comunitària
  • Eix 8: La Governança democràtica

Per dur a terme aquests objectius estratègics el Patronat compta amb una estructura de gestió que rendeix comptes al menys una vegada al trimestre presentant resultats, tant pel que fa a la gestió econòmica com pel que fa a la gestió funcional dels serveis que es presten.