El Redós Acull

És un programa que canalitza els recursos sorgits de la generositat i solidaritat de ciutadanes, ciutadans, institucions i empreses vers aquelles persones que precisin ser ateses en les seves necessitats bàsiques, sobre tot pel que fa a l’alimentació i a l’atenció a la seva dependència.

Està adreçat de forma preferent als ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes, o be a aquelles persones que, per causes diverses, malgrat no hi estiguin empadronats, es trobin en situació de desempara dins del municipi, sense distinció de raça, creença i origen. Tot i això, no s’exclou la possibilitat d’atenció, en funció de la disponibilitat de recursos, a persones d’altres indrets.

Es poden fer aportacions puntuals o periòdiques (fer-se soci) formalitzant una butlleta (descàrrega) i  dipositant-la a la bústia que hi ha a la recepció del centre o bé enviant-se a la següent adreça redos@redos.org

Les aportacions realitzades són objecte de benefici fiscal en el següent exercici tant per a particulars com per a les empreses.

“Jo també vull ser Redós “